PSYKOTERAPI I
SAMVERKAN

Samverkan för ungas möjlighet till psykoterapi

Unga Lukas arbetar för ungas rätt till psykisk hälsa! Alla unga som behöver, ska kunna få prata om hur man mår och bli lyssnad på utifrån deras behov. Det är samhället skyldiga att erbjuda unga enligt Barnkonventionen. Unga Lukas strävar efter att utveckla nya lösningar för unga, utifrån ungas behov i våra samtal, det unga visar oss i samtiden, samverkan med unga och organisationer som vänder sig till unga.

Unga Lukas har, i samverkan med S:t Lukas mottagningar i Stockholmsområdet /Uppsala, drivit ett projekt där vi erbjudit professionell psykoterapi till unga vuxna från Trygga Barnens verksamhet. Projektet finansierades med medel från Timmermansordern och är avslutat.

 

I samverkan med Treskablinoll, ser Unga Lukas fram emot möjligheten att erbjuda unga som utsatts för sexuella övergrepp, professionell psykoterapi genom S:t Lukas mottagningar. Projektet finansieras av Timmermansordern. Inget startdatum är bestämt.

Vi på Unga Lukas och S:t Lukas strävar ständigt mot att få ytterligare möjlighet att erbjuda unga samtal i olika former, till en lägre kostnad!