ELEFANTEN I SOVRUMMET

Nerladdningsbar PDF: Elefanten
i sovrummet
Ungas upplevelser av stöd och behov av stöd i samband med sexuella övergrepp
Ladda ner rapporten
Release av rapporten ”Elefanten i sovrummet” The Park, Stockholm
20 mars 2023

Ungas upplevelser av stöd och behov av stöd i samband med sexuella övergrepp

Denna rapport är framtagen av Treskablinoll i samverkan med Unga Lukas och Förbundet S:t Lukas med finansiering av World Childhood Foundation (2022).

Rapportens fokus handlar om målgruppens upplevelse av stöd, att söka stöd och även frånvaro av stöd efter sexuellt övergrepp. Vilka behov och önskemål om stöd som beskrivs av målgruppen före, under och efter sexuellt övergrepp. Vad är det i omgivningen som påverkar om man söker professionellt stöd eller inte.

En rapport ur ungas perspektiv, som berör med sina äkta och beskrivande upplevelser, om hur det är att som ung bli utsatt för sexuella övergrepp. Vilka upplevelser av stöd som var möjligt och vilka behov av stöd unga hade önskat få i samband med sexuella övergrepp i barndomen.