OM ST LUKAS

Bakom Unga Lukas står Sveriges största idéburna organisation för samtal, psykoterapi och handledning – S:t Lukas.

S:t Lukas har sedan 1939 arbetat för psykisk hälsa och för samhällets mest behövande. Vår idé handlar om det meningsskapande samtalet som läkande och utvecklande kraft – i kris och då man behöver stöd och hjälp att utvecklas. Vi ser människan som en helhet – med fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Och vi arbetar för mötesplatser med meningsskapande samtal och allas rätt till samtal och psykoterapi.  

Inom S:t Lukas arbetar legitimerade psykologer och psykoterapeuter, med stor erfarenhet och expertkunskap. Vi har mottagningar över hela landet och vårt överskott går bland annat till att hjälpa ungdomar. Vi arbetar också som handledare och konsulter i organisationer och exempelvis skolor, för att göra arbetsmiljön bättre där vuxna och unga befinner sig. 

För mer information om S:t Lukas verksamhet besök www.sanktlukas.se.