OM SAMTALSTERAPI

Hur fungerar samtalsterapi (IRL) egentligen?

En del drar sig för att gå till tex en psykolog eller kurator, men det som är viktigt att veta är: Samtalsterapeuten är ett stöd och en medmänniska som lyssnar på dig. Och samtalsterapi hjälper – det visar även forskningen.

Vad kan man få hjälp med?

Hos en samtalsterapeut kan man få hjälp då man mår dåligt eller går igenom en kris i livet. Det kan handla om tex stress, sömnsvårigheter, ångest eller nedstämdhet. Om sorg och relationer, livsfunderingar och självkänsla. Samtidigt kan man få man stöd och hjälp att utvecklas som människa.

Vem ska man gå till?

När man vill gå i samtalsterapi är det viktigt att man går till en person med utbildning på området. För dig som ung finns kuratorer och psykologer på tex skolor, ungdomsmottagningar, studenthälsa, vårdcentral och BUP. Du kan också kontakta oss på S:t Lukas. Rådgör gärna med någon av oss i chatten.

Hur går det till?

När man träffar terapeuten första gångerna får man berätta om sig själv och vad man vill ha hjälp med. Sedan bestämmer man hur ofta man ska ses och hur länge. Samtalen brukar vara en gång i veckan och pågå i 45-60 minuter. Du får prata om vad du vill och terapeuten lyssnar och stöttar, så att du kan komma vidare med det som hindrar dig eller får dig att må dåligt.

Vad är det som hjälper då?

Bara att prata med någon kan kännas skönt när man mår dåligt. Att någon annan lyssnar, förstår och hjälper till att bära det som är svårt. Att sätta ord på det man känner bidrar också till att man förstår sig själv bättre.

När man samtalar med en terapeut får man dessutom hjälp att se sig själv och sin situation utifrån – och de mönster man har med sig i livet. Man får hjälp att reflektera över hur man tänker, känner och handlar.

En trygg relation med en engagerad och lyhörd terapeut hjälper en också att våga öppna sig. Och när man öppnar sig kan man upptäcka nya saker tillsammans med terapeuten, och få hjälp att överge de mönster som gör att man mår dåligt.

I terapin kan man också få syn på möjligheter som man inte kände till. Och tydligare se vad som är viktigt och hur man vill leva, så att man får större möjlighet att påverka sitt liv.