Digitala mottagningen

DET HÄR ÄR UNGA LUKAS DIGITALA MOTTAGNING

Behöver du prata om dina tankar, känslor eller en fråga som är viktig för dig? Du som är mellan 15–17 år är välkomna till vår digitala mottagning. Samtalen är kostnadsfria. Varje stödsamtal är 45 minuter och du kan boka upp till 4 samtal på vardagar (måndag-fredag). Du har videosamtalet med ljud och om du vill även bild, med erfaren och legitimerad terapeut på S:t Lukas som lyssnar till dig. Klicka på ”Boka samtal” för att se lediga tider. 

Så här bokar du
 1. Klicka på knappen ovan ”Boka samtal”
 2. Välj enbart dag och tid tryck på tiden för att gå vidare.
 3. Skriv ditt personnummer – tryck ”Bekräfta”
 4. Fyll i all information – för- och efternamn, e-post, adress och mobilnummer. Tryck ”Gå vidare”.
 5. En informationsruta visar att du bokat ”Unga Lukas Digitala mottagning” samt vilken dag, tid och terapeut du har valt. Tryck på ”Bekräfta” för att boka samtalet.
 6. En bokningsbekräftelse skickas till din mejl. I mejlet kan du även avboka eller boka om tiden.
 7. Ett påminnelse-sms skickas till dig dagen innan ditt samtal.
 8. När mötet startar, får du ett sms med en videolänk. Tryck på länken och sedan börjar samtalet med terapeuten.
 9. Du identifierar dig i början av samtalet med ID kort eller pass.

Hur går samtalet till?

Samtal om livet

Du som är mellan 1517 år är välkommen att ha stödsamtal. Samtalen utgår alltid från dina behov. Här är inga frågor för stora eller för små. Fokus är det du funderar på i ditt liv. Terapeuten lyssnar och kan stötta dig.

Du får en länk via sms

När det är tid för ditt samtal, kommer ett sms med en länk att skickas till det mobilnummer du uppgett vid bokningen. Du trycker på länken och väljer ”Tillåt” vid frågan om tillgång till kamera och mikrofon. Därefter väljer du ”Join” och då startar videosamtalet som är krypterat och säkert.

Fyra samtal i 45 minuter

Varje samtal tar 45 minuter och sker digitalt och helst med kamera. I Unga Lukas digitala mottagning kan du boka upp till fyra samtal. Hur ofta du ska ha samtal avgör du och din terapeut tillsammans.

Samma terapeut alla fyra samtal

Den terapeut som du bokar ditt första samtal med är samma som följer dig alla fyra samtalen. Det finns tyvärr finns ingen möjlighet att byta terapeut.

Avbokning/Ombokning

Första samtalet bokar du på nätet. Avbokning sker via länk i det bekräftelsemejl som du får när du bokar. Vi vill att du avbokar senast 24 timmar i förväg. När du har haft ditt första samtal så kan du boka fler samtal direkt med din terapeut.

Missat stödsamtal

Om du missar ett bokat samtal är just det samtalet förbrukat av dina totalt fyra samtal. Samtalen bygger på frivillighet och du är inte tvungen att gå alla fyra samtal.

Vi berättar inget av det du sagt och du behöver inget godkännande av vårdnadshavare.

Tystnadsplikt – vi berättar inte

Det är viktigt att du vågar berätta för terapeuten hur du mår och hur du har det. Därför får terapeuten inte berätta saker om dig för någon annan. Att hen inte får prata om dig med andra kallas för tystnadsplikt. Det som står i din journal är också skyddat av så kallad sekretess.

Godkännande av vårdnadshavare är inget krav

Det är bra om du har ett godkännande från vårdnadshavare men det är inget krav för att ha stödsamtal. Det är bra om en vuxen i din närhet känner till att du har samtalsstöd.

Journalföring – vi skriver ner vad vi pratat om

Vi måste enligt lag skriva i din journal när du söker hjälp. Endast du och berörd personal på den digitala mottagningen har rätt att läsa din journal. Vi får inte lämna ut din journal om inte du har godkänt det.

För ditt bästa

Tystnadsplikt i särskilda fall

I särskilda fall behöver mottagningen frångå tystnadsplikten:

 • Om du är under 18 år och personalen bedömer att du behöver mer stöd från din/dina föräldrar – då kan personalen behöva kontakta dem. Din/dina föräldrar får inte kontaktas om det finns risk att du far illa av det.
 • Om du är under 18 år och inte har det bra, så har du rätt till hjälp. Därför är alla som arbetar med unga skyldiga att anmäla till socialtjänsten, vid oro för att någon far illa eller tar skada.
 • Om vi måste frångå tystnadsplikten, så pratar vi med dig först.

Frågor?

Har du fler frågor kring det digitala stödsamtalet? Kontakta: susanne.stattin@sanktlukas.se