1. FÖRSTÅ KÄNSLORNA

Vi är många som berörs på olika sätt – mer eller mindre – av Coronakrisen. Och det finns perspektiv som man kanske inte alltid tänker på, men som faktiskt är helt centralt i våra liv och då vi vill förstå oro, stress, ångest och nedstämdhet. Det vi går igenom kan ses...

2. FÖRNEKELSE

Då vi ställs inför en förlust så kan vi ofta drabbas av förnekelse. Vi VILL INTE vara med om detta, och vi tar därför inte in det. Just i denna kris ställs ju många inför ett relativt osynligt och luddigt hot, som man exempelvis som ung inte i lika grad känner sig...

3. ILSKA

Den här veckan pratar vi om att krisen vi upplever i nuläget – och andra förändringar vi går igenom – kan beskrivas som en förlust. Men det är inte alltid så man upplever det själv och det kan vara jobbigt att gå till de där sorgsna och bedrövade...

4. FÖRHANDLING

I denna fas försöker vi som individer förhandla om hur läget faktiskt ser ut! Vi börjar ta in verkligheten lite mer (vi är inte i förnekelse längre) men vi köpslår – med oss själva och med högre makter. Vi vill fortfarande inte riktigt acceptera läget, utan...

5. SORG

Efter att på olika vis ha försökt att stänga ute insikten om förlust kommer vi till det som behöver ske för att vi verkligen ska bearbeta förändringen. Sorg. Och sorg känns. Olika för oss alla. Det kan innebära upplevelse av tomhet, avstängdhet, förlorad motivation,...

6. ACCEPTANS

Efter en förlust behöver vi till slut komma till acceptans. Acceptans innebär inte att man ger upp, accepterar något som är oacceptabelt eller blir passiv. Nej, acceptans innebär att komma till en punkt där man har LANDAT i det som ÄR. Inte hur det borde vara. Det...