Vi är många som berörs på olika sätt – mer eller mindre – av Coronakrisen. Och det finns perspektiv som man kanske inte alltid tänker på, men som faktiskt är helt centralt i våra liv och då vi vill förstå oro, stress, ångest och nedstämdhet.

Det vi går igenom kan ses som en FÖRLUST. En förlust av något som varit viktigt för oss, och som tagits ifrån oss. Som den vardag vi hade. Eller sociala relationer och aktiviteter. Rutiner och planer. Eller ett liv som fungerade som förändrats. Förlust av trygghet i världen. Känns det igen? 

Att drabbas av förlust väcker i sig känslor – och de kan upplevas som allt från lätt oro eller rastlöshet till ångest och svår nedstämdhet. De känslor som följer av förlust kan förstås genom olika faser, som vi berättar mer om de kommande dagarna. Reaktionen på en förlust alltid är individuell, man kan gå bakåt och framåt mellan faserna, och det tar så klart olika lång tid att bearbeta en förlust. Men de olika faserna kan lära oss förstå mer om våra reaktioner. 

Mitt i allt som känns halvdant eller jättesvårt (beroende på din situation) så kan du se i processen vi illustrerar att de jobbiga känslor du kanske har just nu alltså kan förändras med tiden – och övergå i någonting som går bra att leva med, och som du kan lära och utvecklas av. 

Men en sak är viktig – inte minst om vi ska ta oss igenom faserna och komma starkare ut på andra sidan: Vi kan alla behöva stöd då vi går igenom en förlust. Vi har inte all erfarenhet och kunskap själva, och för att lära och utvecklas behöver man både lyssna på sin egen inre visdom men också ta in andras. Och få stöd i att förstå vad som känns där inne för just dig, för det är inte alltid så lätt att veta. (Det är ju faktiskt en utveckling i sig att våga närma sig en annan människa om man tycker att det är svårt, och ärlighet kring hur man verkligen känner är ett stort framsteg som kan få betydelse för resten av livet.) 

Det viktiga är att prata med någon som man känner förtroende för. Och vill du så finns vi på Unga Lukas i chatten, där du är välkommen precis som du är – med dina innersta tankar och känslor.