OM UNGA LUKAS

Unga Lukas är Förbundet S:t Lukas initiativ för ungas rätt till psykisk hälsa.

Unga Lukas drivkraft är att stödja och stärka unga människor att må bra när livet händer. Hos oss är samtalet i existentiella frågor i fokus. Vi strävar efter att göra unga medvetna om sina egna förmågor att skapa sin inre hållbarhet. Hjärtat i Unga Lukas verksamhet är den anonyma chatten för unga mellan 13-25 år, som är öppen på kvällstid från måndag till torsdag året om. Chatten är en utveckling av den stödverksamhet som S:t Lukas bedrev genom brevväxling redan år 1939. Unga Lukas bidrar till social hållbarhet över tid, genom att lyfta ungas egen röst samt att finnas för unga genom anonyma chattsamtal, vilket underlättar ungas möjlighet till psykisk hälsa och ett meningsfullt liv.

S:t Lukas, som står bakom Unga Lukas, är Sverige största idéburna organisation för samtal, psykoterapi och handledning med verksamhet i hela landet. Vår organisation har alltid varit nyskapande och arbetat för att ge alla i samhället möjlighet till stödjande samtal i olika former. Vi är politiskt och religiöst obundna och återinvesterar allt eventuellt överskott i att subventionera stöd till de som behöver.