POSTERS

Posters

Vi vill gärna sprida information om Unga Lukas anonyma chatt, för att nå så många unga som möjligt. Här kan du ladda ner fyra olika posters, som du både kan dela digitalt och skriva ut.

Vill du beställa våra posters (A3 och A4) och visitkort för chatten, mejla till: hej@ungalukas.se. Skriv vilka trycksaker ni önskar och hur många av varje samt namn och adress. Tryckta posters finns enbart med åldrarna 13-25 år.

Våra posters har två olika uppsättningar av citat i pratbubblorna. Se citat 1 och 2. I varje fil finns tre olika posters som använder samma citat. Dessutom ändras åldrarna beroende på om ni vill rikta er åt den äldre målgruppen (under 26 år) eller en yngre målgrupp (13-25 år). Alla är välkomna till vår anonyma chatt!

Citat 1: Hur ska jag berätta för mina föräldrar att jag inte mår bra? Hur ska jag kunna påverka min framtid? Vem vågar jag prata med om detta?

Citat 2: Varför just jag…? Orkar inte bry mig. Jag skulle nog behöva prata med någon.

Citat 1: 13-25 år
Citat 1: under 26 år
Citat 2: 13-25 år
Citat 2: under 26 år