Om samtalen i chatten

När du kontaktar oss i chatten så är vår uppgift att lyssna på dig och finnas för dig.

Ju bättre vi förstår dina upplevelser och erfarenheter – ju bättre kan vi också hjälpa dig framåt. I chatten kan vi börja samtala om vad du har för tankar, känslor och bekymmer. Ofta kan vi hitta ett första litet steg att ta på vägen framåt – ett litet steg som kan leda till fler på sikt. Det viktiga är att vi finns för dig och det du behöver.

Upplever du att vi inte förstår dig – säg det. Du vet ju bäst hur ditt liv ser ut och vi som jobbar i chatten har en livserfarenhet och kunskap om psykologi och relationer. Och ju ärligare du kan berätta om hur du känner, desto bättre kan vi förstå och hjälpa.

Genom oss kan du också få råd och stöd kring hur du kan söka mer hjälp – ibland är det bra att prata mer ordentligt (IRL) med någon psykoterapeut, kurator eller psykolog. Många har heller inte pratat med sina föräldrar eller närstående om sina problem, och då kan vi vara ett stöd i den situationen. 

Det är dock viktigt att veta att vi har tystnadsplikt. Du kan vara helt anonym och vi pratar inte med någon utomstående om det du har berättat. Ibland kanske vi har pratat tidigare och det kan ju innebära att vi känner igen dig i chatten – men du kommer alltid att vara anonym, vi kommer inte att ta reda på vem du är även om vi skulle kunna det. Hos oss är det på dina villkor. 

Vissa chattar sparas ibland en tid – helt anonymiserat. Detta för att en handledare eller samordnare ska kunna ge feedback – så att vi kan ge ett så bra stöd som möjligt. Samordnaren finns också under kvällen för att stötta alla som ger stöd, och den personen får ibland insyn i hur samtalet går – för att kunna vara till stöd om någonting speciellt händer. Det är så viktigt för oss att vi ger ett bra bemötande och ger det du behöver. Men som tidigare, du är helt anonym. 

Vi tar också ibland fram anonyma citat från chatten för att visa exempelvis bidragsgivare eller makthavare hur viktiga samtalen i chatten är och vad unga vuxna vill prata om. Allt är fortfarande helt anonymt och ingen kommer att kunna se vem just du är. Har du tankar och synpunkter, skriv gärna det direkt i chatten eller hör av dig via mejl – vi vill veta hur du har det hos oss.