Om samtalen i chatten

När du kontaktar oss i chatten så är vår uppgift att lyssna på dig och finnas för dig.

Ju bättre vi förstår dina upplevelser och erfarenheter – ju bättre kan vi också hjälpa dig framåt. I chatten kan vi börja samtala om vad du har för tankar, känslor och bekymmer. Ofta kan vi hitta ett första litet steg att ta på vägen framåt – ett litet steg som kan leda till fler på sikt. Det viktiga är att vi finns för dig och det du behöver.

Upplever du att vi inte förstår dig – säg det. Du vet ju bäst hur ditt liv ser ut och vi som jobbar i chatten har en livserfarenhet och kunskap om psykologi och relationer. Och ju ärligare du kan berätta om hur du känner, desto bättre kan vi förstå och hjälpa.

Genom oss kan du också få råd och stöd kring hur du kan söka mer hjälp – ibland är det bra att prata mer ordentligt (IRL) med någon samtalsterapeut, kurator eller psykolog. Många har heller inte pratat med sina föräldrar eller närstående om sina problem, och då kan vi vara ett stöd i hur man kan göra det.

Det är dock viktigt att veta att vi har tystnadsplikt. Du kan vara helt anonym och vi pratar inte med någon utomstående om det du har berättat.

Vissa chattar sparas ibland en kortare tid – helt anonymiserat – för att en handledare ska kunna ge volontären feedback – så att vi kan ge ett så bra stöd som möjligt. Det är så viktigt för oss att vi ger ett bra bemötande och ger det du som ung behöver. Har du tankar och synpunkter, skriv gärna det direkt i chatten eller hör av dig via mejl – vi vill veta hur du har det hos oss.